Pro Iure -säätiöhankkeen tavoitteena on mahdollistaa juridiselle koulutukselle aktiivista tukea alumneilta ja muilta sidosryhmiltä

01-06-2023

Julkisen sektorin rahoitusleikkaukset ovat edellyttäneet yliopistoilta merkittäviä sopeuttamistoimia; toimintansa varmistamiseksi yliopistojen on nykyään aktiivisesti haettava uusia tuottoja myös alumnivarainhankinnan kautta. Kasvava yksityis- ja perintövarallisuuden määrä seuraavan 20 vuoden aikana antaa hyviä mahdollisuuksia tähän.

Juridinen koulutus on oikeusvaltion ja demokratian sekä toimivan elinkeinoelämän elinehto. Säätiö olisi väline, jolla voidaan tehokkaasti kohdistaa avustuksia tämän edistämiseksi. Säätiön keskeisiä tavoitteita on tukea ja edesauttaa hyvien opetuskäytäntöjen kehittämistä ja leviämistä etenkin yksityisoikeuden alalla. Säätiö toimisi samalla työelämän ja yliopiston vuorovaikutusfoorumina.

Lahjoittajat voisivat kohdistaa lahjoituksensa säätiön yleisrahastoon tai perustaa erityisrahaston (esimerkiksi nimikkorahaston), jolle voi määritellä tarkoituksen. Erityisrahastojen osalta säätiö tulisi sopimaan varojen käytöstä yhtäältä lahjoittajan ja toisaalta vastaanottavan yliopiston kanssa. Säätiön tarkoituksena on varmistaa, että rahoitusta käytetään lisäresurssien luomiseksi ja lahjoittajien toiveiden mukaisesti. Lahjoituksilla voitaisiin tukea niin opetusta kuin tutkimustakin ja hankkeiden koko ja vaikuttavuus voisi vaihdella; suunta-antavasti vaikka professuurin tai pro gradu -työnkin tukeminen tai kansainvälisten oikeusalan huippuosaajien vierailuja Suomessa. Säätiön aikajänne on pitkä eli lahjoituksia kerätään vuosikymmeniä, jolloin varallisuus kasvaa sekä lahjoitusten että sijoitustoiminnan tuottojen kautta.

Säätiön toimisi pro bono -periaatteella, eikä maksaisi palkkioita toimitsijoilleen. Toteutuessaan säätiön toimintaa johtaisi hallitus, jossa olisi lahjoittajien ja elinkeino- sekä oikeuselämän instituutioiden ja yliopistolaitoksen edustajia. Perustamisvaiheessa on tarkoitus varmistaa, että lahjoitukset voidaan tehdä sekä lahjoittajan että säätiön kannalta verotehokkaasti.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan alumnien ja tiedekuntien sekä elinkeino- ja oikeuselämän instituutioiden kiinnostusta säätiöön ja valmiutta lahjoitustoimintaan. Toiminnan aloittaminen edellyttää kriittistä massaa ehdollisia lahjoitussitoumuksia. Niiden varmistuttua säätiö voidaan perustaa. Jos riittävää määrää lahjoitussitoumuksia ei saavuteta, sitoumukset ja hanke raukeavat.