Helsingin yliopiston oikeustieteen Alumnien Vuosirahasto

15-01-2024

Perustettava Alumnien Vuosirahasto jakaa enintään 50 % vuotuisesta tuotostaan säätiön ja tiedekunnan päätöksen mukaan opetuksen rahoittamiseen. Vuosirahastoa pyritään kartuttamaan muun muassa alumneihin vuosittain kohdistettavilla kampanjoilla.


Allekirjoittanut sitoutuu lahjoittamaan 100 Euroa rahastoon jokaista Vuosirahastoon tulevaa vähintään 100 Euron suuruista lahjoitusta kohti 15.000 Euroon asti.
Tämä ehdollinen sitoumus on voimassa vuoden 2024 loppuun asti.